Alpha Star Trial logo

čeština

Klinické hodnocení
přípravku STAR-0215
pro osoby s HAE

ALPHA-STAR je klinické hodnocení fáze 1b/2 k prokázání a ověření léčebné odpovědi, které hodnotí přípravek STAR-0215 jako možnou dlouhodobě působící léčbu k prevenci záchvatů HAE.

O KLINICKÉM HODNOCENÍ
FÁZE 1b/2 ALPHA-STAR

ALPHA-STAR je klinické hodnocení pro osoby žijící s HAE typu I a II, které hodnotí přípravek STAR-0215 jako možnou dlouhodobě působící léčbu k prevenci záchvatů HAE. STAR-0215 je hodnocený přípravek, který byl schválen státními úřady k použití pouze v klinických hodnoceních.

Cílem klinického hodnocení ALPHA-STAR je vyhodnotit bezpečnost a snášenlivost podkožního podávání přípravku STAR-0215 u osob s HAE, posoudit účinek přípravku STAR-0215 na záchvaty HAE a kvalitu života a zkoumat, jak přípravek STAR-0215 působí v těle.

Klinické hodnocení probíhá na pracovištích po celém světě. Všichni způsobilí účastníci obdrží jednu nebo dvě dávky přípravku STAR-0215.

JAK SE ZÚČASTNIT

HLEDÁME ÚČASTNÍKY DO KLINICKÉHO HODNOCENÍ ALFA-STAR, KTEŘÍ...

jsou ve věku nejméně 18 let

nepodstupují žádnou preventivní léčbu

Osoby, které v současné době podstupují preventivní léčbu a mají zájem o účast, by se měly před vysazením léků poradit se svým lékařem a pohovořit si s ním o rizicích a přínosech

mají potvrzenou diagnózu HAE typu I nebo II

Poznámka: Pokud se u účastníka během klinického hodnocení vyskytnou záchvaty HAE, bude moci zahájit standardní léčbu podle potřeby a pokynů lékaře

VŠICHNI ZPŮSOBILÍ
ÚČASTNÍCI OBDRŽÍ

Přístup k hodnocenému přípravku

Podporu a sledování týmem zdravotníků v rámci klinického hodnocení

Náhradu přiměřených cestovních
výdajů souvisejících s klinickým
hodnocením

POKUD BUDETE SPLŇOVAT VÝŠE UVEDENÁ
KRITÉRIA, MŮŽETE BÝT ZPŮSOBILÍ K ÚČASTI!

K získání více informací kontaktujte 201Study_general@astriatx.com a níže zjistěte, kde se nacházejí pracoviště klinického hodnocení.

NALÉZT PRACOVIŠTĚ STUDIE

ALPHA-STAR Clinical Trials Map

Chcete-li být spojeni s nejbližším pracovištěm, zašlete e-mail na adresu
201Study_general@astriatx.com

ČASTÉ DOTAZY

Co je HAE?

Hereditární angioedém (HAE) je vzácná genetická porucha, která způsobuje nepředvídatelné záchvaty otoků obličeje, horních a dolních končetin, břicha a dýchacích cest. Tyto záchvaty mohou být závažné, bolestivé, oslabující a případně život ohrožující.

Většina případů HAE je způsobena nedostatečnou hladinou funkčního C1-inhibitoru, což je bílkovina, která reguluje plazmatický kallikrein, důležitý zprostředkovatel otoku vyvolaného bradykininem.

Co je přípravek STAR-0215?

STAR-0215 je hodnocený přípravek, který byl schválen státními úřady k použití pouze v klinických hodnoceních.

Přípravek STAR-0215 je hodnocený inhibitor, tj. monoklonální protilátka zacílená na plazmatický kallikrein, která zabraňuje vzniku dlouhodobých záchvatů HAE. Podává se subkutánně (podkožní injekcí podávanou do tukové tkáně těsně pod kůží tenkou jehlou) jednou za 3 měsíce nebo méně často.

Cílená inhibice (blokování) plazmatického kallikreinu může zabránit záchvatům HAE potlačením dráhy, která vytváří bradykinin a způsobuje otok.

Jak byl přípravek STAR-0215 zkoumán?

Přípravek STAR-0215 byl v minulosti testován v preklinických studiích a také hodnocen u osob bez HAE.

Co je hodnocený přípravek?

„Hodnocený“ znamená, že přípravek STAR-0215 je testován v klinických hodnoceních a dosud byl schválen státními orgány ve Vaší zemi, jako je Státní ústav pro kontrolu léčiv, k použití pouze v klinických hodnoceních.

Budou všichni dostávat hodnocený přípravek?

Ano, všichni způsobilí účastníci obdrží jednu nebo dvě dávky přípravku STAR-0215.

Co mohou účastníci klinického hodnocení ALPHA-STAR očekávat?

Účast v klinickém hodnocení má tři části:

Screeningová návštěva: Vstupní návštěva v klinickém hodnocení, během níž případní účastníci podstoupí vyšetření, abychom zjistili, zda splňují kritéria způsobilosti k účasti v klinickém hodnocení a zda je pro ně účast bezpečná.

Přípravné období: Osmitýdenní období, které proběhne předtím, než účastníci obdrží hodnocený přípravek, kdy budou pracovníci pracoviště studie pravidelně kontaktovat účastníky, aby zjistili, zda se u nich nevyskytly jakékoli záchvaty HAE.

Léčebné období a následné sledování: Účastníci obdrží hodnocený přípravek a během návštěv studijního pracoviště budeme po dobu několika měsíců sledovat jejich zdravotní stav.