Informacja o korzystaniu z plików cookie

Obowiązujące w Europie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące ochrony danych (w tym ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i dyrektywa 2002/58/WE o prywatności i łączności elektronicznej; a także brytyjskie RODO) nakładają na spółkę Astria Therapeutics, Inc. (dalej „Astria”, „my” lub „nas”) obowiązek informowania osób odwiedzających naszą Witrynę internetową o wykorzystywaniu i udostępnianiu przez nas danych osobowych, a także o korzystaniu przez nas z plików cookie, identyfikatorów reklam mobilnych i innych form lokalnego przechowywania danych.

I. Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki danych, zwykle składające się z liter i cyfr, które mogą być umieszczane przez witryny internetowe. Plik cookie to plik tekstowy wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Te pliki cookie, umieszczane na urządzeniu Użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie), mogą być wykorzystywane do identyfikacji lub gromadzenia informacji o Użytkowniku.

Witryna internetowa www.astriatx.com (dalej „Witryna internetowa”) wykorzystuje pliki cookie. Należy pamiętać, że pliki cookie w żaden sposób nie dają spółce Astria dostępu do komputera Użytkownika ani żadnych innych informacji poza danymi, które Użytkownik zdecyduje się nam udostępnić. Te pliki cookie pomagają nam usprawnić funkcjonowanie witryny internetowej i mogą być wykorzystywane, aby pomóc Użytkownikowi połączyć się z Witryną internetową, rozpoznać urządzenie Użytkownika i zwiększyć wydajność Witryny internetowej.

Poniżej można znaleźć wszystkie obowiązkowe informacje dotyczące plików cookie, z których korzysta nasza Witryna internetowa.

II. Jakie rodzaje plików cookie istnieją i z jakich korzystamy?

W zależności od właściciela pliki cookie można sklasyfikować jako:

Pliki cookie można również sklasyfikować w zależności od celu ich umieszczenia: Kategorie plików cookie wykorzystywanych przez spółkę Astria są następujące:

Wydajnościowe i funkcjonalne pliki cookie Te pliki cookie są wykorzystywane w celu zwiększenia wydajności i funkcjonalności naszej Witryny internetowej, ale nie są niezbędne do korzystania z niej. Jednak bez tych plików cookie niektóre funkcje (takie jak filmy) mogą być niedostępne.

Nazwa pliku cookie

Cel

Dostawca

Usługa

Kraj

Typ

Okres przechowywania

XSRF-TOKEN

Zabezpieczanie witryny przed atakami typu CSRF (Cross-Site Request Forgery)..

kwesforms.com

Domena internetowa reklamodawcy Wyświetl Politykę prywatności usługi

Stany Zjednoczone

http_cookie

2 godziny

Analityczne i personalizujące pliki cookie: Te pliki cookie gromadzą informacje, które są wykorzystywane w formie zbiorczej, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasza Witryna internetowa jest używana bądź jak skuteczne są nasze kampanie marketingowe, lub aby pomóc nam dostosować naszą Witrynę internetową do potrzeb Użytkownika.

Nazwa pliku cookie

Cel

Dostawca

Usługa

Kraj

Typ

Okres przechowywania

_ga_#

Rozróżnianie poszczególnych użytkowników poprzez wyznaczenie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikatora klienta, który umożliwia obliczanie wizyt i sesji.

BEYABLE.com

BEYABLE Wyświetl Politykę korzystania z plików cookie usługi

Francja

http_cookie

1 rok 11 miesięcy 29 dni

_ga

Rejestrowanie określonego identyfikatora używanego do uzyskiwania danych na temat korzystania z witryny internetowej przez użytkownika.

BEYABLE.com

BEYABLE BEYABLE Wyświetl Politykę korzystania z plików cookie usługi

Francja

http_cookie

1 rok 11 miesięcy 29 dni

Niesklasyfikowane pliki cookie: Są to pliki cookie, które nie zostały jeszcze skategoryzowane. Jesteśmy w trakcie klasyfikowania tych plików cookie z pomocą ich dostawców.

Nazwa pliku cookie

Cel

Dostawca

Usługa

Kraj

Typ

Okres przechowywania

kwesforms_session

Zarządzanie danymi kontaktowymi i wysyłanie wiadomości

kwesforms.com

KWES Forms Wyświetl Politykę prywatności usługi

Stany Zjednoczone

server_cookie

2 godziny

Należy pamiętać, że spółka Astria nie ma żadnej kontroli nad tym, w jaki sposób wykorzystywane są informacje zawarte w plikach cookie wymienionych w tej Informacji, ani nie ma do nich dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z Informacjami o korzystaniu z plików cookie odpowiedniego dostawcy.

III. Jak zarządzać plikami cookie?

Po wejściu na naszą Witrynę internetową można zaakceptować lub odrzucić pliki cookie i zapoznać się z Informacją o korzystaniu z plików cookie. Alternatywnie można zmienić preferencje dotyczące plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w związku z tym w niektórych przypadkach niektóre funkcje Witryny internetowej mogą nie działać.

Więcej informacji o tym, jak zarządzać plikami cookie w popularnych przeglądarkach:

Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w tym sprawdzić, jakie pliki cookie zostały ustawione oraz jak można nimi zarządzać i je usuwać, proszę odwiedzić witrynę lub https://www.aboutcookies.org/.

IV. Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o korzystaniu z plików cookie prosimy skontaktować się z nami pod adresem, numerem telefonu lub faksu podanymi poniżej:

https://astriatx.com/

Astria Therapeutics, Inc.
75 State Street
Suite 1400
Boston, MA 02109
+1 617.349.1971
+1 617.273.2637 (факс)

Inspektor ds. ochrony danych
privacy@astriatx.com

Data ostatniej zmiany: 12 września 2023 r.