Известие за поверителност на уебсайта

Последна актуализация: 12 септември 2023 г.

Настоящото Известие за поверителност се отнася за обработката на данни, свързани с използването на уебсайта на www.astriatx.com (наричан по-долу Уебсайтът).

Astria Therapeutics, Inc. (наричани по-долу „Astria“, „ние“ или „нас“) зачита поверителността на всички лица, които посещават нашия уебсайт. Настоящото Известие за поверителност излага нашите практики по отношение на събирането, използването и разкриването на информация, която идентифицира, отнася се до, описва, разумно може да бъде свързана или може разумно да бъде свързана, пряко или непряко, с физическо лице, като име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер, които можете да предоставите чрез използването на уебсайта на Astria.

Astria Therapeutics, в качеството си на Администратор на личните данни, се ангажира да спазва:

Колективно наричани Закони относно защитата на данните. Всички условия, свързани със защитата на данните, трябва да се тълкуват в светлината на ОРЗД.

С настоящото Известие за поверителност Astria иска да се увери, че разбирате какви лични данни се събират за Вас, как се използват личните Ви данни и как се съхраняват в безопасност.

Общо предупреждение и използване на социалните медии

Достъпът до Уебсайта предполага Вашето пълно и безрезервно приемане на настоящото Известие за поверителност (наричано по-долу „Известие“), както и неговите общи условия за ползване и Известие за бисквитки.

Вие потвърждавате, че сте прочели информацията по-долу и упълномощавате Astria да обработва, в съответствие с разпоредбите на Известието, личните данни, които съобщавате на Уебсайта.

Известието е валидно за всички страници, хоствани на Уебсайта. Не е валидно за страниците, хоствани от трети страни, за които Astria може да се отнася и чиито правила за поверителност може да се различават. Следователно Astria не може да бъде държана отговорна за каквито и да било данни, обработвани на тези уебсайтове или от тях. Настоящото Известие се отнася и за всеки друг уебсайт, който Astria може да управлява, включително нашите корпоративни страници във Facebook, X (по-рано известна като Twitter), Instagram, LinkedIn, Youtube и TikTok.

Моля, имайте предвид, че за използването на социалните медии Astria ще бъде Съвместен администратор заедно с Facebook, X, Instagram, LinkedIn, Youtube и TikTok само за следните дейности: достъп и обработване на статистически агрегирани данни, предоставени от използваните социални медийни платформи. За всякаква друга обработка на платформите, тези на социалните медии се считат за единствените администратори на данни, с изключение на публикациите, публикувани от Astria, когато съдържат лични данни.

Youtube, TikTok, Facebook, включително Instagram и LinkedIn са създали допълнение към потребителските си споразумения за корпоративни страници за целите на обработването, за която са Съвместни администратори заедно с нас. Такова споразумение понастоящем не е предоставено от X.

1. Защо, как и за колко дълго събираме Вашите лични данни?

В зависимост от целта, за която обработваме Вашите лични данни, трябва да обработваме различни видове лични данни. Ще ги съхраняваме за период, не по-продължителен от необходимия, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително всякакви законови изисквания.

В зависимост от конкретния случай обработването ще бъде както следва:

Цели

Видове лични данни

Правно основание

Период на задържане на данните

За да отговорим на Вашите запитвания (напр. въпроси относно правилата на Astria за разширен достъп)

Име, имейл адрес, телефонен номер

Моля, имайте предвид, че други лични данни могат да бъдат обработвани от Astria в зависимост от Вашата заявка и информацията, която ни предоставяте (включително всякакъв прикачен файл).

Такова обработване се основава на нашия законен интерес да отговорим на исканията или запитванията, повдигнати от Вас чрез съществуващите различни канали за контакт, когато решите да ни изпратите личните си данни, включително чрез нашите страници за контакт, за инвеститор или за кариера.

Разбираме, че обработването на тези данни също е от полза за Вас, доколкото ни позволява да Ви помогнем по подходящ начин и да отговорим на повдигнатите въпроси.

Ще обработим данните Ви за периода, необходим за изпълнение на заявката Ви.

За да Ви изпращаме бюлетини

Име, адрес на електронна поща

Това обработване се основава на Вашето съгласие.

Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време без никакви разходи.

Ще обработваме Вашите данни, докато не се отпишете или не анулирате абонамента си за бюлетина.

Приложение за работа

Име, имейл, адрес, автобиография, основна информация

След това обработване се основава на нашия законен интерес за целите на процеса на набиране на персонал, за да администрираме и прегледаме кандидатурите за работа.

Разбираме, че обработката на тези данни също е от полза за Вас, доколкото Ви позволява да получите работа, като предоставите спонтанно заявление или отговорите на оферта.

Ще обработваме данните Ви за времето, необходимо за управление на кандидатурата Ви. В момента заявленията са отворени само за жители на САЩ. Можете да се отпишете, като изпратите имейл на Astria.

За статистически цели

Обобщени статистически данни (напр. Фирмена страница в Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn)

Считаме, че имаме законен интерес да разберем по какъв начин се посещава нашата страница (напр. колко пъти се прави справка в нашата страница, от коя държава,...)

Статистическата информация се съхранява от X, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube и следователно подлежи на тяхната политика за съхранение. Можем да експортираме статистически отчети, но гарантираме, че това става само в анонимна форма.

Използване на бисквитки за функционирането и управлението на нашия уебсайт

Бисквитките могат да съхраняват при определени обстоятелства лични данни, които могат да включват: IP адреси, тип браузър, местоположение, операционна система и др.

Моля, вижте нашето Известие за бисквитки за повече информация.

Моля, вижте нашето Известие за бисквитки.

2. Споделяне на данни

Ние не продаваме и не търгуваме с Вашите лични данни на външни страни.

Може да предоставим личните Ви данни на нашите дъщерни дружества. Може също така да предоставим Вашите Лични данни на трети страни доставчици на услуги и доставчици, които работят от името на или с нас, за да Ви предоставим някои от услугите и функциите на нашия Уебсайт и да ни помогнат да комуникираме с нашите потребители. Тези доставчици на услуги и доставчици обаче нямат независимо право да използват тези данни, освен за да ни помогнат да Ви предоставим нашия Уебсайт. Astria е сключила договор със следните Доставчици на услуги за управление на Уебсайта, които може да имат достъп до Вашите лични данни:

Моля, имайте предвид, че отделните консултанти също могат да имат достъп до данни, когато е необходимо да помогнат на Astria да отговори на имейлите. Astria гарантира, че консултантите обработват Вашите данни изключително за тази цел и в съответствие с приложимите закони за защита на данните.

Споделянето на личните Ви данни, както е обяснено по-горе, може да включва прехвърляне на лични данни в държава извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Следователно Astria се ангажира да спазва правилата за прехвърляне съгласно приложимите закони за защита на данните и следователно да гарантира:

Можете да се свържете с нашето ДЛЗД (вижте данните за контакт по-долу), ако искате да получите повече подробности относно механизма, поддържащ прехвърлянето на данни.

Освен нашите дъщерни дружества, понастоящем нямаме дружество майка, съвместни предприятия или други дружества под общ контрол (наричани заедно „Свързани лица“). В бъдеще може да имаме допълнителни Свързани дружества, в който случай може да споделим някои или всички Ваши лични данни с тези Свързани дружества, а нашите Свързани дружества на свой ред ще бъдат задължени да спазват това Известие за поверителност.

В случай че Astria преминава през преходен за бизнеса период като сливане, придобиване от друго дружество или продажба на всички или част от активите си, Вашите лични данни вероятно ще бъдат сред прехвърлените активи. Вие потвърждавате, че такива прехвърляния могат да възникнат и че всеки приобретател на Astria или нейните активи може да продължи да използва Вашите лични данни в съответствие с настоящото Известие за поверителност.

Можем да разкриваме информация, която сме събрали от и за Вас (включително лични данни), ако вярваме добросъвестно, че такова разкриване е необходимо за (а) спазване на съответните закони или за отговор на призовки или заповеди, връчени ни; (б) за прилагане на всяко споразумение, което може да сме сключили с Вас, и за прилагане на Известието за поверителност; или (в) за защита и защита на правата или собствеността на нас, други потребители на нашия Уебсайт или трети страни.

3. Как защитаваме Вашата информация?

Astria се ангажира да защитава сигурността и поверителността на Вашата информация, съхранявана чрез прилагане на стандартни предпазни мерки за сигурност. Astria третира Вашите лични данни по поверителен начин и осигурява достатъчно и подходящо ниво на защита на Вашите лични данни.

Вашите лични данни се съдържат зад защитени мрежи и са достъпни само за ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такива системи и са длъжни да пазят поверителността на информацията.

Никое дружество обаче, включително Astria, не може напълно да елиминира рисковете за сигурността, свързани с Личните данни. Следователно, докато Astria полага разумни усилия за защита на Вашите Лични данни, ние не можем да гарантираме абсолютната им сигурност, но се ангажираме да въведем всички необходими мерки за смекчаване и разрешаване на рисковете.

4. Вашите права

Съгласно ОРЗД имате следните права:

Моля, имайте предвид, че всички тези права не са абсолютни и ще бъдат оценявани за всеки отделен случай от нашето Длъжностно лице относно защитата на данните. Ако искате да упражните правата си, моля, уведомете ни, като се свържете с нашето ДЛЗД (вижте данните за контакт по-долу).

Също така имате право да подадете жалба, ако смятате, че личните Ви данни не се обработват в съответствие с ОРЗД.

Ако сте жител на ЕИП или на Обединеното кралство: Имате право да подадете жалба до Органа относно защитата на данните в държавата членка на Европейския съюз, по обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

Моля, намерете информацията за контакт на всички органи в раздел „Свържете се с нас“ на тази политика.

5. Защита на поверителността на децата

Ние не събираме и не поддържаме умишлено данни от лица на възраст под 13 години. Ако сте на възраст под 13 години, не трябва да използвате този уебсайт или да изпращате лични данни на този уебсайт. Ако получим лични данни, които установим, че са предоставени от дете на възраст под 13 години, ще се опитаме да изтрием данните възможно най-скоро. Моля, свържете се с нас на адрес privacy@astriatx.com, ако смятате, че някакви лични данни са ни предоставени без съгласието на родител или настойник.

6. Промени в настоящото Известие за поверителност

Настоящото Известие е в сила от датата, посочена в горната част на тази страница. Възможно е да променяме това Известие от време на време. Моля, редовно се връщайте към настоящото Известие.

В случай че направим съществени промени в настоящото Известие за поверителност, ще включим известие за това на Уебсайта. Продължаващото Ви използване на Уебсайта след такава ревизия представлява Вашето разбиране и приемане на тези промени.

Свържете се с нас

Моля, свържете се с нас на посочения по-долу адрес, телефон или факс, ако имате въпроси относно настоящото Известие за поверителност.

Astria Therapeutics, Inc.
75 State Street
Suite 1400
Boston, MA 02109
+1 617.349.1971
+1 617.273.2637 (факс)

Моля, имайте предвид, че съобщенията до този имейл адрес няма да представляват правно известие до нас или някой от нашите служители, служители, агенти или представители във всяка ситуация, в която известието до нас се изисква по договор или по закон или подзаконов акт.

Представител относно защитата на данните
Astria определи MyData - TRUST France, Valpark – rue Louis Duvant, 1 – 59220 Rouvignies (ФРАНЦИЯ) за свой представител относно защитата на данните в ЕС, както се изисква от закона.

Длъжностно лице относно защитата на данните
Жители на Обединеното кралство/ЕС: privacy@astriatx.com
Жители извън Обединеното кралство/ЕС: USPrivacy@Astriatx.com

За Органите на ЕС относно защитата на данните
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

За Органа за защита на данните на Обединеното кралство:
Служба на комисаря по информацията (ICO)
https://ico.org.uk/